Posts Tagged: పెట్టుబడి పరిచయం

కమ్యూనిస్టులు – కమ్యూనిస్టు ఆచరణ

ఒక నవలనుగానీ, పుస్తకాన్ని గానీ చదివినవారు ఎవరైనా అందులో తమకు ఇష్టమైనంతవరకే లేదా అర్ధమైనంతవరకే స్వీకరిస్తారు. నమ్ముతారు కూడా. తమ ఆలోచనా పరిధిలో తర్కించుకుని ‘ఇది బాలేదు’ అనిపిస్తే ఇంకొంతమంది అందులోని అంశాలపై చర్చకు దిగుతారు. ఎక్కువమంది వదిలేస్తారు. రంగనాయకమ్మగారు రాసిన జానకి విముక్తి నవలను చదివి అందులో మార్క్సిజం గురించి ఎక్కువ రాశారు అని

కమ్యూనిస్టులు – కమ్యూనిస్టు ఆచరణ

ఒక నవలనుగానీ, పుస్తకాన్ని గానీ చదివినవారు ఎవరైనా అందులో తమకు ఇష్టమైనంతవరకే లేదా అర్ధమైనంతవరకే స్వీకరిస్తారు. నమ్ముతారు కూడా. తమ ఆలోచనా పరిధిలో తర్కించుకుని ‘ఇది బాలేదు’ అనిపిస్తే ఇంకొంతమంది అందులోని అంశాలపై చర్చకు దిగుతారు. ఎక్కువమంది వదిలేస్తారు. రంగనాయకమ్మగారు రాసిన జానకి విముక్తి నవలను చదివి అందులో మార్క్సిజం గురించి ఎక్కువ రాశారు అని